نمونه کارها
 
بیوگرافی

«محمدهاشم بدری» متولد ۱۳۲۵ از روستای «چهارچشمه» از توابع شهرستان خمین و بزرگ شده ماهشهر است.


"سبک بدریسم"

بدری پس از اینکه از بیمارستان شیراز برای معالجه به تهران رفت و بعد به اهواز بازگشت، زمانی که در منزل استراحت می‌کرد، از درد پا و بدن به شدت در رنج بود و نمی‌توانست حرکت کند. در این حال بود که تکنیک بدریسیم را پیاده کرد. روزی با کاردک روی کاغذ کشید، استوانه‌ای شکل گرفت و بعد استوانه‌ها را شبیه به تنه‌های درخت درآورد. البته بدری پیش از جانبازی با رنگ روغن و قلم موی معمولی کار می‌کرد. بعد از جنگ و پس از دوران جانبازی سکون او در کارگاه نقاشی‌اش باعث شد که سرانجام در سال ۱۹۹۴ این سبک را در فرانسه به ثبت برساند.